Máy Chủ SÀI GÒN

Alpha Test: 13h00 ngày 16/12/2023 - Open Beta: 19h00 ngày 19/12/2023

Thông tin Server

 • Exp : 999x
 • Tỉ lệ Drop : 30%
 • Phiên bản : Season 6 Custom
 • Khởi tạo nhân vật : 40.000 Point
 • Giới Hạn Reset : 10 lần / ngày
 • Giới Hạn IP Online : 5 Tài Khoản / 1 PC
 • Alpha Test : 13h00 ngày 16/12/2023
 • Open Beta : 19h00 ngày 19/12/2023

Lệnh Sử Dụng Trong Game

 • Tẩy Điểm : /taydiem
 • Tẩy Điểm Sức Mạnh: /taydiem str
 • Tẩy Điểm Nhanh Nhẹn: /taydiem agi
 • Tẩy Điểm Máu: /taydiem vit
 • Tẩy Điểm Năng Lượng: /taydiem ene
 • Đặt Mật Khẩu Cho Party: /setpass
 • Rửa Tội: /pkclear
 • Tẩy Master: /taymaster
 • Đổi Tên: /doiten tênmới (lập lại 2 lần)
 • Đổi Class: /class class mới (DW, DK,EFL, DL, SUM, RF, MG) (lập lại 2 lần)

Alpha Test: 13h00 ngày 16/12/2023 - Open Beta: 13h00 ngày 19/12/2023

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Boss Vàng Tấn Công Sub 2,3 2 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 00h00 Các Loại Box +1 2 3 4 5 Tại Lorencia.
Binh Đoàn Phù Thủy Sub 3 2 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 00h10 Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy. Tại Noria.
Rồng Đỏ Tấn Công Sub 3 3 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 01h00 Các loại Ngọc , cụm ngọc ngẫu nhiên Randum Tại Noria.
Hỗn Nguyên Lâu Sub 3 4 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 01h00 Ngọc các loại Nếu các bạn là người sống sót cuối cùng sẽ có cơ hội nhận ngọc
Quảng Trường Qủy Sub 3 10 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 00h45 Tiêu diệt đủ số quái nhận ngọc exp gấp2 so với bên ngoài.
Huyết lâu Sub 3 4 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 00h10 Tiêu diệt đủ số quái nhận ngọc Sub PK (300 quái), exp gấp2 so với bên ngoài.
Sự Kiện Mùa Hè Sub 3 12 lần/ ngày bắt đầu từ 00h40 Các loại Ngọc 2 tiếng 1 lần Tại Atlans.
Sự Kiện Thỏ Ngọc Sub 3 12 lần / ngày bắt đầu từ 01h40 Các loại Ngọc 2 tiếng 1 lần Tại Atlans.
BOSS Medusa Sub 3 2 lần/ ngày bắt dầu từ 11h30 Item Exl cao cấp và ngọc quý Tại Mapswap of
Quỷ Vương Sub 3 2 lần/ ngày bắt đầu từ 16h30 Item Exl cao cấp và ngọc quý Randum Tại Map AIDA.
Siêu Boss Dunggeon 3 Sub 3 1 lần/ ngày 20h15 Item Exl cao cấp và ngọc quý Tại Dungeon 3.
Boss Guid Sub 3 1 lần/ ngày 21h20 Vật phẩm quý và ngọc custum Ấn vào NPC Guid tại Devias để tham gia.
Event Hỗn Chiến Sub 3 1 lần/ ngày 21h10 Tốp 1 2 3 sẽ nhận được quà Ấn vào NPC tại Lorencia để tham gia.
Event War Guid Sub 3 1 lần/ ngày Tốp 1 2 3 sẽ nhận được quà Ấn vào NPC tại Lorencia để tham gia.
Boss KunDun k7 Sub 3 2 lần/ ngày Item Thần, Item Exl Cấp Cao... Tiêu diệt Kundun Tại Kalima 7.
Công Thành Chiến Sub 20 21h000 BQT sẽ thông báo khi diễn ra. Bản đồ: LorenDeep Phần thưởng ADM sẽ thông báo khi diễn ra.

Thời gian sự kiện: ~

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Mùa Hè cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP
TOP Phần thưởng Ghi chú
Đang Updeat Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Đang Updeat. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Đang Updeat. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 11h00 ngày 30/07/2023 ~ 11h00 ngày 13/08/2023

Thông tin sự kiện
 • Dựa trên BXH Của Bang Hội tại web quản lý tài khoản.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP.

TOP Phần thưởng Ghi chú
10.000.000 Wc
+ 1 Sói Hoàng Kim
+ 300B 300S .
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
5.000.000 WC
+ 1 Sói Phòng Thủ + Tấn Công
+ 200B 200S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
+ 1.000.000 wcoin
+ 1 sói tấn công hoặc phòng thủ + 50B 50S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 10h00 ngày 10/06/2023 ~ 19h00 ngày 30/06/2023

Thông tin sự kiện
 • Khi Nhân Vật Đạt Đủ Các Điều Kiện Như Sau
 • 7 Món Đồ Trong Đó Gồm 1 Sét Đồ 5 Món Và 1 Vũ KHí + 1 Vũ Khí Phụ ( KHiên + Sách)
 • Trường Hợp Với Rf + MG Phải Thêm Wing 2 Hoặc Wing 2.5
 • Sau Khi Đủ Các Điều Kiện Chụp Ảnh Gửi Lên PAGE Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Sau Khi BQT Kiểm Tra
TOP Phần thưởng Ghi chú

2 Nguyên Liệu 2.5 Tùy Trọn
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.


Thời gian sự kiện: ~

Thông tin sự kiện
 • Giải Thưởng Sẽ Cập Nhập Trong PAGE Khi Thông Báo Có Sự Kiện
TOP Phần thưởng Ghi chú
Sẽ Thông Báo Khi Diễn Ra Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Sẽ Thông Báo Khi Diễn Ra Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.